Sapa Fönster 1074 utåtgående

 

Vårt isolerade fönstersystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Fönsterbågar, karm och spröjsprofiler finns i flera bredder. Fönstret kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150 och 3074.

 

Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.

Fixbeslag. Sido- under- eller överhängt med fixbeslag. I sidhängt utförande även med fönsterbroms.

Sapa Fönster 1074 fönster i lättvägg

 

Vårt isolerade lättväggsfönster har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Fönsterbågar och spröjsprofiler finns i flera bredder.

 

Utföranden. Som fasta och öppningsbara enheter och fönsterband

Beslag. Sido- under-, över- eller undersidohängt

Fixbeslag. Fixspanjolett och fönsterbroms som sido-, under- eller överhängt.

Väggtjocklek. Invändig foderbildande profil finns för väggtjocklekar: 100, 120, 150, 160, 175, 200 och 240

Sapa Fönster 1074 inåtgående

 

Vårt isolerade fönstersystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Fönsterbågar, karm och spröjsprofiler finns i flera bredder. Fönstret finns också i tilläggsisolerat utförande, 1074 TX, med cellplastisolering i profilerna. Fönstren kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150 och 3074.

 

Utföranden. Som singelfönster, mötesfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.

Beslag. Sido- under-, över- eller undersidohängt.

Fixbeslag. Fixspanjolett och fönsterbroms som sido-, under- eller överhängt.

Kontakta oss

Järnvägsgatan 3

57438 VETLANDA

 

0383-18670

info@anfasader.se