Sapa Fasad 4150

 

4150 Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.

 

Profilerna finns med ett flertal olika djup. De är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden, se menyn till höger.

 

Välisolerade profiler.

Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.

Brett sortiment av dekorprofiler för exteriör formgivning.

Fyra fönstersystem både inåt- och utåtgående.

Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.

Brandskydd. Kan utföras i brandteknisk klass E 30, EI 15 eller EI 30.

Klassificerad. Enligt gällande EN-standarder.

Sapa Glasparti 3050 interiört

 

3050 Glaspartier består av oisolerade, 50 mm djupa aluminiumprofiler. Glasning utförs från insidan med glasningslister.

 

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband.

 

Stomprofiler. 50-120 mm profildjup och 52-250 mm profilbredd.

Öppningsbart fönster. Kan enkelt integreras.

Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt integreras.

Sapa Glasparti 3074

 

3074 Glaspartier består av isolerade, 74-138 mm djupa aluminiumprofiler. Glasning utförs från insidan med glasningslister. Yttre och inre fogband har raka kanter för optimalt glasdagmått. Glaspartiet finns också i tilläggsisolerat utförande, 3074 TX, med cellplastisolering i profilerna.

 

Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och de sammanfogas med dolda förband. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden, se menyn till höger.

 

Välisolerade profiler.

Stomprofiler. 74-138 mm profildjup och 52-224 mm profilbredd.

Öppningsbart fönster. Kan enkelt integreras.

Dörrar. Slag- och skjutdörrar kan enkelt integreras.

Inbrottsskydd. Kan fås i inbrottsskyddande klass RC2 alt RC3 enligt EN 1627.

Kontakta oss

Järnvägsgatan 3

57438 VETLANDA

 

0383-18670

info@anfasader.se