Auktoriserad av Sapa Buildingsystem
Vi är en auktoriserad tillverkare av Sapa buildingsystems produkter, allt från fasad, fönster, dörrar till brand- och inbrottsskydd.
OM NI HAR FÅTT ETT MAIL OM OBETALD FAKTURA 19/4 SLÄNG DIREKT, vi blev hackade och har ej skickat detta. Detta är polisanmält och vi hoppas att inga som har fått detta har blivit drabbade själva.
Certifierade för P-märkning
Vi är certifierade av RISE för P-märkning, vilket innebär att våra produkter är kvalitetsäkrade i tillverkningen. Kvaliteten säkerställs löpande genom övervakning av tillverkning och montage dels genom tillverkarens egenkontroll men även genom stickprover utförda av RISE. Våra produkter uppfyller även kraven för brandauktorisation.