Auktoriserad av Sapa Buildingsystem
Vi är en auktoriserad tillverkare av Sapa buildingsystems produkter, allt från fasad, fönster, dörrar till brand- och inbrottsskydd.
Certifierade för P-märkning
Vi är certifierade av RISE för P-märkning, vilket innebär att våra produkter är kvalitetsäkrade i tillverkningen. Kvaliteten säkerställs löpande genom övervakning av tillverkning och montage dels genom tillverkarens egenkontroll men även genom stickprover utförda av RISE. Våra produkter uppfyller även kraven för brandauktorisation.